Centrum Sportu i Rekreacji

Karate Kyokushin

Droga Karate

 

Karate to styl życia i sposób na niekończące  się poszukiwania najwyższej wartości. Poprzez nieustanne próby wykraczania poza 
swoje możliwości, stanowi nierówną walkę ze swoimi słabościami, gdzie pokora, szacunek i dobroć okazują  się być najpotężniejszą bronią, a droga Karate drogą do niebios.

                                                                   Marek Kowalewski

Oferta Karate KyokushinOferta Karate Kyokushin

Polega na zadawaniu ciosów i blokowaniu ataków twardymi częściami kończyn. 
Wzmacniający trening, któremu jest poddawany każdy uczeń karate, 
obejmuje ćwiczenia m.in. ogólnorozwojowe, zwiększające cztery podstawowe 
cechy sprawności fizycznej - siłę, wytrzymałość, szybkość i gibkość. 
Jest skutecznym systemem samoobrony, dbającym zarówno o zdrowie jak 
i o pełen rozwój psychofizyczny. Dlatego ta popularna sztuka walki często 
jest traktowana jako metoda ogólnego doskonalenia. 

Akceptujemy karty: