Twórczość Artystyczna Marek Kowalewski

Tomik "Labirynt Miłości"

Marek Kowalewski

Twórczość-Artystyczna-Marek-Kowalewski Tomik Twórczość-Artystyczna-Marek-Kowalewski Tomik

Z poezją Marka Kowalewskiego zetknąłem się po raz drugi i po raz drugi mnie zachwyciła. Swoje rozważania autor opiera na rzeczywistości zapamiętanej z dzieciństwa. Czerpie ze spotkań z bliskimi, przyjaciółmi i napotykanymi ludźmi. Lirycznie i ciekawie je komentuje, co jest zaletą tego zbioru. Potwierdza uniwersalną prawdę, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Pisze o życiu i nadziei. Jest także modlitwa, są wschody i zachody słońca. Jednak „wszystko znika o świcie” i dlatego autor prosi o niezapominanie, o pamięć i refleksję.

   Poeta ceni domowe ognisko, chce być z kimś razem i mówi z kim – z nią, ale nie zdradza jej imienia - „nieważne ważne byleby razem”. I przekonuje: „jak niebo/słońce i sen/ktoś do kochania potrzebny”. Dałby jej „iskrę szczęścia gorącą” i chciałby „białych obłoków narwać na bukiet szczęścia”. Nie chce udawania. Miłość chce traktować poważnie, chociaż wie, że uczucia bywają przewrotne. Wprowadza czytelnika w wymiar rzeczywisty i nierzeczywisty, prosi o zastanowienie się, czasem o przeczekanie. Jego wiersze są przyjazne w odbiorze. To mądra rozmowa z myślami, które trafnie ujmuje. Autor wypowiada się bezpośrednio i tak samo zwraca się do czytelnika. Pisze szczerze i otwarcie. Oczekuje chwil wartych zapamiętania i dla których warto żyć. Chce, by czytelnik szedł śladami jego odczuć.

   Marek Kowalewski sięgnął po swoją ulubioną formę przekazu - krótkie wiersze. Niektóre z utworów składają się z kilku wyrazów i wersów. Poeta pozwala je czytać w dowolny sposób, doskonale operując przy tym słowem pisanym.

Andrzej Malinowski

 

 

Tomik można kupić w Klinice Zdrowia i Urody Goliat.

 

Akceptujemy karty: